Arsacal
button
button
button
button


Overwegingen Constitutie over de Kerk - Lumen Gentium

Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014 - 77 woorden
het tweede Vaticaans concilie bijeen
het tweede Vaticaans concilie bijeen

Onder de “Over­we­gingen” vindt U een reeks over­we­gingen over de dog­ma­tische con­sti­tu­tie “Lumen Gentium” van het tweede Vati­caans concilie, die eer­der als inlei­dingen bij de pries­ter­retraite van het bisdom Roermond zijn gehou­den.

  1. Over­we­gingen over de Kerk - 50 jaar Lumen Gentium
  2. “In de Kerk is Christus” - Over­we­gingen over de Kerk
  3. De Kerk is ‘communio’ - Over­we­gingen over de Kerk
  4. “Communio” - Zoek wat je verbindt...
Terug