Arsacal
button
button
button
button


Kerkengek

website over de kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 december 2014 - 131 woorden
de website www.kerkengek.nl
de website www.kerkengek.nl

Ter gelegen­heid van de 75e ver­jaar­dag van ple­baan Hein Jan van Ogtrop is de web­si­te Kerkengek.nl gelan­ceerd. Daarop zijn de artikelen te vin­den die de ple­baan de afgelopen jaren heeft ge­schre­ven over de kerken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Eerder al werd een deel van de artikelen die in het bisdom­blad “Samen Kerk” waren ver­sche­nen, gebundeld in het boek “Hij wil bij ons wonen” (2009). Daarna zijn nog vele andere afleve­ringen ver­sche­nen met beschrij­vingen van kerk­ge­bouwen en een stukje lokale ge­schie­de­nis van de pa­ro­chies. Nu zijn deze artikelen digi­taal toe­gan­ke­lijk en op een­vou­dige wijze komt de bezoeker van de site terecht bij de juiste kerk: door te clicken op een van de kruisjes die op de land­kaart van het bisdom zijn geplaatst.

Een bezoekje waard!

Terug