Arsacal
button
button
button
button


Kerstvieringen op bisdom, seminarie, jongeren en diocesaan centrum in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 december 2014 - 173 woorden
kerstviering bisdom
kerstviering bisdom

Op vele plaatsen wor­den vie­rin­gen gehou­den ter voor­be­rei­ding op het kerst­feest. Ook voor de mede­wer­kers van het bisdom is er zo'n bij­een­komst met gebed, zang en een bijbel­le­zing en daarna een drankje en hapje. De vie­ring werd opge­luis­terd door prach­tige zang van twee dames en twee heren verbon­den met het ka­the­drale koor.

Ook op De Tilten­berg was er een vie­ring, eerst voor de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers, daarna een diner voor de se­mi­na­risten dat weer prima werd ver­zorgd door kok Arjen Passchier. Tijdens het diner wer­den Engelse kerstcarrols uitge­voerd door de stu­den­ten met aan de piano past. Frans Geels.

Dan was er ook nog een kerst­di­ner van de jon­ge­ren in Hilversum. Zo'n zes­tig jon­ge­ren namen er aan deel. Op de webiste van het bisdom staat een leuk ver­slagje. Helaas kon ik daar niet bij aanwe­zig zijn. Ook de kerst­vie­ring voor de vrij­wil­li­gers en mede­wer­kers in Heiloo viel samen met andere ver­plich­tingen, gelukkig kon mgr. J. van Burg­ste­den daarbij aanwe­zig zijn, want na­tuur­lijk hebben deze mensen wel recht op een heel harte­lijk dank jullie wel!

Terug