Arsacal
button
button
button
button


Jong en oud met elkaar verbinden

Impulsdag Geloofsopbouw in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 januari 2015 - 354 woorden
het Julianaklooster (diocesaan centrum) in Heiloo
het Julianaklooster (diocesaan centrum) in Heiloo

Op zater­dag 17 januari werd de impuls­dag geloofsop­bouw gehou­den in het dio­ce­saan hei­lig­dom in Heiloo onder het thema Jong en oud met elkaar verbin­den. Hoe zou dat kunnen in onze geloofs­ge­meen­schap?

Het is een actueel thema mede door de dag voor de gene­ra­ties die het vorig jaar voor het eerst ook door paus Fran­cis­cus op het Sint Pieters­plein is gevierd. Erva­ringen wer­den gedeeld en uitgewisseld, aan de hand van twee inlei­dingen: Catrien Besamusca en Wil van Erp, vrij­wil­li­gers uit de regio Hilversum, ver­tel­den hoe de gene­ra­ties verbon­den wor­den in de regio Hilversum. De Shalom-ge­meen­schap ver­telde over de erva­ringen die zijn opgedaan in Brazilië en in Neder­land.

Mijn bijdrage was de heilige Mis die we samen vier­den in de Genade­ka­pel en waarin het thema “roe­ping” bij­zon­der naar voren kwam: de H. Abt Antonius liet alles achter op het horen van de woor­den van jezus tot de rijke jonge man. Hij trok de woes­tijn in om daar als kluize­naar te leven, maar was tege­lijk een verin­dende figuur voor velen die hem kwamen volgen. En als het nodig was om op te komen voor de ver­volgde mede-chris­te­nen of voor het geloof in de god­heid van Jezus Christus, dan kwam hij uit zijn woes­tijn naar de stad. In het evan­ge­lie was het de roe­ping van Mattreüs die centraal stond: deze tolle­naar en zon­daar maakt dui­de­lijk dat er altijd een nieuw begin mgoe­lijk is.

In 1982 ontstond in het noor­doosten van Brazilië de leken­ge­meen­schap “Shalom” die zich richt op het werken met jon­ge­ren door middel van catechese en diaconie. Inmiddels bestaat deze leken­ge­meen­schap uit meer dan 3000 leden over de gehele wereld, sinds kort ook in Neder­land.

Twee leden van de Shalom ge­meen­schap uit Renkum (bij Arnhem) ver­tel­den over hun erva­ringen met dit on­der­werp in Brazilië. Een totaal andere wereld, maar daarom niet min­der in­spi­re­rend voor onze situatie.

Overigens vond in het­zelfde weekend ook een druk bezochte jon­ge­ren­bij­een­komst plaats met de broe­ders van Sint Jan en kape­laan Luc Simons rond de theo­lo­gie van het lichaam.

En zo had de kok van het hei­lig­dom weer voor meer dan zeven­tig mensen een mid­dag­maal­tijd te ver­zorgen!

Terug