Arsacal
button
button
button
button


Stefan van Aken biddend en zingend herdacht

één jaar na zijn overlijden

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 januari 2015 - 180 woorden
De gebedsviering in de kerk (1) en het graf met de hartenballonnen (2, click op de foto)
De gebedsviering in de kerk (1) en het graf met de hartenballonnen (2, click op de foto)

Zondag­mid­dag 18 januari 2015 hebben we in de paro­chie­kerk van Heer­hu­go­waard Stefan van Aken her­dacht met een mooie terug­blik op zijn leven, met gebe­den en lie­de­ren. De sfeer van geloof en ver­trouwen als bron van kracht voor Lisette zijn vrouw en de kin­de­ren overheerste. Dat neemt het verdriet en het gemis na­tuur­lijk niet weg, maar het is wel een grote steun erop te mogen ver­trouwen dat Stefan in de hemel is en van­daar met ons verbon­den is.

Wij wensen Lisette en de kin­de­ren heel veel kracht en zegen toe en ik hoop en denk dat Stefan voor hen zal bid­den en een steun en in­spi­ra­tie­bron zal blijven. En als je man en vader in de hemel is, geeft je dat een bij­zon­dere band met de hemelse Vader als je door de donkere momenten toch weer licht kunt zien en erop wil ver­trouwen dat Hij ook met dit kruis iets goeds zal doen...

Vele vrien­den en kennissen waren geko­men om de vie­ring mee te maken. Op het graf van Stefan had­den de kin­de­ren ballonnen gelegd in de vorm van een hart (zie foto)...

Terug