Arsacal
button
button
button
button


Meeleven

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 februari 2012 - 168 woorden
Meeleven

Graag wil ik op deze plaats - ik weet niet goed hoe ik hen anders kan bereiken - mijn medeleven uiten met degenen die te maken hebben gehad met ontoelaat­baar gedrag van een gees­te­lij­ke.

Deze week kwamen drie pries­ters in het nieuws die min­der­ja­rigen seksueel bena­derd hebben. Het zijn geen recent gebeurde gevallen. De mensen die erdoor getroffen zijn hebben er vaak al een leven lang schade van ondervon­den.

Bis­schop­pen zijn maar beperkte mensen. Mgr. Punt is ver­schil­lende slacht­of­fers thuis gaan bezoeken en heeft anderen in het bis­schops­huis ont­van­gen. Ook ikzelf heb met enkele slacht­of­fers ge­spro­ken en met mensen die hen be­ge­lei­den. Je zou graag meer willen doen....
Ik denk ook aan hen in het gebed en de heilige Mis.

Dat wat er allemaal gebeurd is en nog bezig is een begin mag zijn voor een zuive­ring en aanpak van het probleem in heel de maat­schap­pij, want uit alle onder­zoeken komt naar voren dat mis­bruik en mishan­de­ling veel meer verbreid zijn, dan we ooit gedacht had­den...

+ J. Hendriks

Terug