Arsacal
button
button
button
button


Emeritus paus Benedictus bestormd....

Na afloop van het consistorie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 februari 2015 - 91 woorden
Paus Benedcitus in de menigte (1) en (click 2) mgr. Fr. Wiertz met Mgr. E.dal Covolo, rector van de Lateraanse Universiteit
Paus Benedcitus in de menigte (1) en (click 2) mgr. Fr. Wiertz met Mgr. E.dal Covolo, rector van de Lateraanse Universiteit

Na het consistorie waarin paus Fran­cis­cus de nieuwe kar­di­na­len heeft gecreëerd, zoals de feite­lijke aan­stel­ling van kar­di­na­len offi­cieel wordt genoemd, werd emeritus paus Bene­dic­tus XVI, die bij de plech­tig­heid aanwe­zig was, door de aanwe­zige kar­di­na­len en bis­schop­pen bestormd om hem even te kunnen groeten.

Ver­schil­lende leden van het Corps Diplomatique volg­den. Ook andere gelo­vi­gen wisten de weg te vin­den, maar had­den iets meer tijd nodig om erbij te kunnen komen.

Op de foto is nog net een klein wit solideo’tje te zien: dat is emeritus paus Bene­dic­tus!

Terug