Arsacal
button
button
button
button


Katholiek Alpha Centrum en Betsaida komen met nieuwe serie DVD’s

Nederlandse editie ‘Catholicism’ aangeboden

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 februari 2015 - 219 woorden
Aanbieding van ‘Catholicism’ in het bisschopshuis
Aanbieding van ‘Catholicism’ in het bisschopshuis

Op don­der­dag­mid­dag 19 februari waren pastoor Jeroen Smith en mw. Helen Opstal van het Katho­liek Alpha­ Centrum samen met vertegen­woor­digers van uit­ge­ve­rij Betsaida naar het Haar­lemse bis­schops­huis geko­men om me het eerste exem­plaar van de Neder­landse editie van ‘Catho­li­cism’ aan te bie­den, een serie van vijf DVD’s, gefilmd op 50 locaties in 15 lan­den, die de centrale thema’s van het katho­lie­ke geloof prach­tig uitlegt.

De serie heeft mensen in vele lan­den al gefasci­neerd. De pries­ter Robert E. Barron legt niet alleen aan­trek­ke­lijk uit, de mooie beel­den raken het ook het hart. Catho­li­cism is geschikt om zelf te bekijken, maar nog mooier is het om dat met een groep te doen. De DVD’s gaan vergezeld van een handlei­ding voor het gebruik in groepen, met ver­wij­zingen naar de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke kerk en naar Youcat, de cate­chis­mus voor jon­ge­ren.

Het Katho­liek Alpha Centrum heeft zijn sporen al ver­diend met de Alpha cursus en CaFE, cursussen waar velen al gebruik van maken.

De DVD’s kosten € 39,90 (excl. verzend­kos­ten) en zijn te be­stel­len bij Uit­ge­ve­rij Betsaida (info@betsaida.org) of het Katho­liek Alpha Centrum (info@rk-alpha­cen­trum.nl). Er is tevens een web­si­te waar je een indruk kunt krijgen van het ma­te­ri­aal.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug