Arsacal
button
button
button
button


Vormelingen in Helvoirt

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 februari 2015 - 165 woorden
Vormelingen in Helvoirt
Vormelingen in Helvoirt

Een goed idee: met vor­me­lin­gen er een paar dagen tussen uit. De vor­me­lin­gen­groep van Dui­ven­drecht, de Graan­kor­rel (Am­ster­dam Zuid-Oost) en de Filippijnse ge­meen­schap "El Sjaddai" deden dat: zij brengen een aantal dagen in con­fe­ren­tie­cen­trum Emmaus te Helvoirt door om daar een paar mooie dagen te beleven en zich voor te berei­den op het vormsel. Het is een mooie flinke groep van jongens en meisjes die op de middel­ba­re school zijn be­gon­nen en nu dit sacra­ment van de heilige Geest gaan ont­van­gen.

De kracht van Gods Geest zullen ze zeker goed kunnen gebruiken. Ik hoop dat Die hen zal helpen en bijstaan om de goede keuzes te maken en te leven vanuit mooie idealen en het ver­trouwen dat God bij hen is...

Dins­dag­avond 24 februari bezocht ik de groep, die net terug kwam van een bezoek aan kamp Vught waar de jongens en meisjes in­druk­wek­kende erva­ringen had­den opgedaan.

Ook in het vor­mings­cen­trum in Heiloo bij O.L. Vrouw ter Nood wor­den pro­gram­ma’s aan­ge­bo­den voor vor­me­lin­gen.

Terug