Arsacal
button
button
button
button


WereldJongerenDAG in Amsterdam

Haast je naar de Mozes en Aäron...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2015 - 206 woorden
Kom en ... ZIE!
Kom en ... ZIE!

Op Palm­zon­dag 29 maart wordt we­reld­wijd in de bis­dom­men de 30e WereldJon­ge­rendDAG gevierd; in ons bisdom doen we dat in en rond de Mozes en Aäron op het Waterloo­plein in Am­ster­dam, met het thema: “ZIE!”.

Heb jij je nog niet opge­ge­ven? Meld je dan nu aan via www.jong­bis­domhaarlem.nl

Wat gaan we doen?

Het is een pro­gram­ma voor jon­ge­ren met in­spi­re­rende sprekers zoals de Fran­cis­caanse broe­der Fer en een kennis­ma­king met de ge­meen­schap Sant’ Egidio en hun ac­ti­vi­teiten. Na het hoofd­pro­gramma is er een keuze­pro­gramma met actieve, creatieve, en ver­die­pende work­shops. En na­tuur­lijk is er naast al die gezellig­heid volop ont­moe­ting met andere jon­ge­ren uit ons bisdom. De jon­ge­ren die al uitkijken naar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen (WJD) in 2016 zijn in het bij­zon­der uit­ge­no­digd. Tijdens deze dag is er een pre­sen­ta­tie over hoe de reis naar de WJD in Krakau (Polen) eruit komt te zien en wat deze gaat kosten. Aan het einde van de dag vieren we de heilige Eucha­ris­tie van Palm­zon­dag.

Pro­gram­ma

13:30 Hoofd­pro­gramma
15:00 Work­shops
16:00 Borrel
16:30 WJD Krakau 2016
17:00 Eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. Hendriks
18:15 Avond­maal­tijd

In­for­ma­tie

Toegang: € 7,50 (incl. een heer­lijke avond­maal­tijd )
Locatie: Ge­meen­schap van Sant’ Egidio, Mozes en Aäron­kerk
Waterloo­plein 207
1011 PG Am­ster­dam
Wanneer: zon­dag 29 maart 2015
Tijd: 13.30 tot 19.00
Vragen? info@jong­bis­domhaarlem.nl

Terug