Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe Pauselijk Nuntius voor Nederland benoemd

Aartsbisschop Aldo Cavalli

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 maart 2015 - 243 woorden
Nuntius Cavalli (1) en Nuntius Dupuy (2 bij een boekpresentatie in Leiden)
Nuntius Cavalli (1) en Nuntius Dupuy (2 bij een boekpresentatie in Leiden)

Op zater­dag 21 maart heeft paus Fran­cis­cus aarts­bis­schop Aldo Cavalli tot Apos­to­lisch Nuntius in Neder­land benmoemd. Mgr. Cavalli was Nuntius in Malta en Libië, waar hij sinds de eerste helft van 2013 als pau­se­lijk ver­te­gen­woor­diger werk­zaam is geweest. Aarts­bis­schop Cavalli volgt in Neder­land mgr. André Dupuy op, die de 75jarige leef­tijd heeft bereikt.

Mgr. Cavalli is geboren op 18 ok­to­ber 1946 in Maggianico di Lecco in Noord Italië en in 1971 door de bis­schop van Bergamo tot pries­ter gewijd. Na een viertal jaren aan het klein-semi­na­rie literatuur te hebben gedo­ceerd en poli­tieke en sociale weten­schappen te hebben gestu­deerd, werd hij in 1975 naar de Pau­se­lijke Academie gezon­den, de oplei­ding voor de ker­ke­lijke diplomatie. In Rome stu­deerde hij canoniek recht en theo­lo­gie en hij pro­mo­veerde in poli­tieke weten­schappen. Hij was daarna werk­zaam in de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel in Burundi, in het Staats­secre­ta­riaat, in Angola en São Tomé en Principe, in Chili, Columbia en de laatste twee jaren in Libië en Malta. In 1996 werd hij titulair aarts­bis­schop van Vibo Valentia en door de kar­di­naal staats­secre­taris Angelo Sodano tot bis­schop gewijd.

De Pau­se­lijk Nuntius ver­te­gen­woor­digt de Heilige Stoel bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den en is een trait d'union tussen de Paus en Romeinse Curie en de katho­lie­ke kerk in Neder­land. Een van de taken van de Nuntius is het voor­be­rei­den van bis­schopsbenoe­mingen.

Van harte wensen we onze nieuwe Apos­to­lisch Nuntius Gods zegen toe voor zijn nieuwe zen­ding en mooie jaren in Neder­land!

Terug