Arsacal
button
button
button


Acies van het Legioen van Maria: Gave en opgave...

Wat God heeft gedaan en wat wij moeten doen

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 maart 2015
Acies in de O.L. Vrouwekerk
Acies in de O.L. Vrouwekerk (foto: Christel Hoffman)

Zondag 22 maart werd in de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam de jaarlijkse Acies gehouden voor de leden van het Legioen van Maria. Dat gebeurt altijd rond het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Bood­schap). Tijdens de Acies wordt de belofte van trouw aan Maria door alle leden van het Legioen van Maria - actieve en biddende leden - vernieuwd.

Evenals vorig jaar was ik daarbij aanwezig en voorafgaand aan het Lof en de geloftevernieuwing heb ik de volgende overweging gehouden, na de leden bemoedigd te hebben om hun geloof te blijven verdiepen en daar steeds beter in thuis te geraken, te blijven steunen voor hun christelijk leven op het sacrament van de boete en verozening (de biecht), de Heer te aanbidden in het heilig Sacrament en natuurlijk - last but not least - Maria te eren als moeder en voorbeeld voor alle legionairs.

Overweging

Deze week zullen we
het feest van de Aankondiging van de Heer
gaan vieren,
ook Maria Bood­schap genoemd.
Dat is de reden waarom U hier samen bent
voord de jaarlijkse Acies viering
en de hernieuwing van uw toe­wijding.

Wat God heeft gedaan...

Wij eren van­middag de heilige maagd Maria
op bijzondere wijze
in haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis
en in de aankondiging van de engel
dat zij de moeder zou worden van Gods Zoon.
Deze twee geheimen hangen nauw samen.
De on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria
was het werk van God
en van God alleen:
Hij zelf heeft Maria
bevrijd van de erfschuld
vanaf haar ont­van­ge­nis in de schoot van haar Moeder
en met het oog op de verdiensten
van het verlossend lijden en sterven
van haar Zoon.
Zo werd Maria
vanaf het allereerste begin van haar bestaan
door God de Vader voorbereid
op de verheven taak die zij zou gaan vervullen:
Moeder te zijn van de Verlosser,
Moeder van de verlossing,
moeder in de orde van de genade.
Maria is voorbereid vanaf het allereerste begin.

Niet te veel naar anderen kijken

Dit is iets wat wij nooit uit het oog moeten verliezen,
want Maria is behalve onze moeder,
ook de eerste gelovige:
“Zalig, zij die geloof heeft,
dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is”.
Als gelovige is Maria ons voorbeeld
en zij is ook degene in wie wij mogen zien
en gelovig erkennen
hoe God met Zijn getrouwen omgaat.
Hij heeft Maria voorbereid op haar taak,
Hij heeft ook ons voorbereid
op de taak
die Hij voor ons in dit leven heeft weggelegd.
Onze Lieve Heer heeft ons de gaven geschonken
die passen bij de bedoeling die Hij met ons heeft.
Dit betekent
dat wij niet te veel naar anderen moeten kijken,
maar met dankbaarheid onder ogen mogen zien
dat wij allerlei mooie gaven van God
hebben ontvangen.
Het betekent ook
dat de roeping die God ons geeft
aangepast is
aan de mogelijkheden die Hij ons gegeven heeft.
Wees tevreden met wat U van Uw Schepper hebt gekregen;
denk niet dat het gras bij een ander groener is,
denk niet dat een ander
veel meer mogelijkheden heeft.
Die ander is gewoon anders,
misschien valt U alleen te zeer op
wat U bij een ander aan gaven bewondert
zodat U de glans van Uw eigen gaven niet bemerkt.
Vertrouw dat U door God bent toegerust
met mooie, goede gaven
en dat U het werk kunt volbrengen
wat God van U vraagt.

Daarbij mogen wij bidden:
O, Maria, zonder zonden ontvangen,
bid voor ons
die onze toevlucht tot U nemen.

Het begin werd door God gemaakt,
Hij heeft ons de juiste gaven geschonken,
Hij zal ons bijstaan met Zijn genade.
Dat is het werk van God.

Wat wij moeten doen...

En dan komt het deel
wat van ons moet komen:
wij worden geroepen
om mee te werken met Gods genade.
Maak jezelf
tot instrument van Zijn genade!

Opnieuw is Maria hierin ons voorbeeld.
We zullen deze week vieren
dat zij haar “Fiat”, haar “Ja” sprak
op Gods uitverkiezing
en bereid bleek te zijn
om mee te werken
met het Goddelijk plan
van de verlossing van de mensheid.

Offers brengen

Ook wij allen worden geroepen
om medeverlossers te zijn
met Maria,
om medewerkers te zijn
aan de verlossing.

Houd daarin maar
dat beeld van Maria voor ogen:
haar bereidheid,
haar liefde,
haar openheid voor de wil van God.
Laten we proberen
onze eigen wil los te laten,
die zo gemakkelijk
tot hoogmoed,
gemakzucht,
egoïsme leidt.

Misschien denkt U weleens:
wat heb ik toch
een harde jeugd gehad
als ik dat vergelijk
met de jeugd van nu.
Ik zou zeggen:
Wees blij
als U geleerd hebt om offers te brengen.
Uw geluk hangt niet af
van wat U allemaal hebt en bezit,
maar van de mate
waarin U offers kunt brengen.

Als we hebben geleerd om offers te brengen,
kunnen we onszelf vergeten,
kunnen we meer dragen
en meer voor anderen betekenen.

Zeg maar "ja"

Maria Bood­schap
en Maria’s On­be­vlekte Ont­van­ge­nis:
twee grote feesten
die nauw met elkaar samenhangen:
Maria werd voorbereid
op haar taak in het werk van de verlossing;
haar hart was vrij
door haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis;
en zij sprak inderdaad tot God
dat grootste “ja”
van de hele menselijke geschiedenis,
een eenvoudig, klein woordje, dat “ja”
dat weerklinkt in het “ja”
van zoveel mensen
die met Maria
willen dienen.
Amen.

Terug