Arsacal
button
button
button
button


Luidinafeest Schiedam in Liduinajaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 april 2015 - 209 woorden
Het versierde beeld van Liduina in de basiliek (1) tijdens de vespers en
Het versierde beeld van Liduina in de basiliek (1) tijdens de vespers en (foto: foto 2: Roger Pluijm)

In Schie­dam wordt het feest van de heilige Liduina sinds jaar en dag op de derde zon­dag na Pasen gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring, een stille omgang, aanbid­ding en Lof en... vespers gezongen door de Broe­der­schap van Sint Liduina, die in 1991 is opgericht toen de Liduina­kerk in Schie­dam basiliek was gewor­den. Dit jaar is bovendien een bij­zon­der Liduina-jaar dus de Broe­der­schap heeft met extra verve de vespers ver­zorgd.

Sinds de oprich­ting ben ik door de vorige pastoor en rector van de basiliek, mgr. P.M. Vismans, bij deze broe­der­schap betrokken en ook dit jaar was ik dus graag aanwe­zig. Aangezien het aantal leden van de Broe­der­schap de laatste jaren sterk geslonken was, zijn een aantal nieuwe leden gevraagd toe te tre­den. De leden zijn allen pries­ter of diaken.

Het bij­zon­der Liduina-jaar heeft een dubbele reden. Dit jaar is het 125 jaar gele­den dat paus Leo XIII de hei­lig­heid van Liduina heeft beves­tigd en haar vere­ring heeft erkend. Ook is het op 18 juni 25 jaar gele­den dat de heilige paus Johannes Paulus II de kerk van St. Liduina en O.L.V. Rozen­krans aan de Singel in Schie­dam heeft verheven tot basiliek. De bur­ger­lijke ge­meen­te Schie­dam heeft, tegen de ach­ter­grond van deze jubilea, het jaar 2015 uit­ge­roe­pen tot Liduina­jaar dat onlangs fees­te­lijk werd geopend.

Terug