Arsacal
button
button
button
button


De kern van het katholieke geloof leren kennen? De Alphacursus!

Pastoor Niesten geeft de cursus al dertien jaar met succes

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015 - 216 woorden
Een alphacursus ergens in het land...
Een alphacursus ergens in het land...

Een aan­trek­ke­lijke vorm om mensen iets van de kern van het katho­lie­ke geloof te laten beleven is de Alpha­cur­sus, een cursus van tien weken, waar­van een ge­za­men­lijke maal­tijd een wezen­lijk deel uitmaakt. Hal­ver­wege de cursus is er een speciaal weekend, in dit geval een klooster­week­end in heiloo. Er is gelegen­heid om met anderen in­for­meel van gedachten te wisselen, er is uitleg van het geloof op een laag­drem­pe­lige manier en gesprek rond het thema in kleinere groepen.

Pastoor Henk Niesten deed de cursus dit jaar al voor de der­tien­de keer, waar­van de laatste jaren in de Apostel­kerk in Beverwijk en - zoals ik zelf kon con­sta­te­ren - met veel succes.Één van de avon­den is een open avond en die avond vond op vrij­dag 24 april plaats. Goed veer­tig mensen waren geko­men, waar­on­der ook ver­schil­lende niet-katho­lie­ken. Ik was uit­ge­no­digd om met pastoor Niesten in gesprek te gaan over de Kerk. Het viel me op dat ook mensen met een andere ach­ter­grond dan het katho­lie­ke geloof zich heel goed thuis voel­den, door de ongddwongen, open en toe­gan­ke­lijke wijze waarop de avond plaats vindt. Pastoor Niesten zal er vast en zeker mee door gaan. Wie er voor voelt om ook zo'n alpha­cur­sus mee te maken of te geven, kan pastoor Niesten bena­de­ren of gaan naar www.rk-alpha­cen­trum.nl

Terug