Arsacal
button
button
button
button


Processie over het plein en Mis in de Sint Pieter

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 mei 2015 - 141 woorden

De eerste dag beginnen we met een pro­ces­sie en heilige Mis in de Sint Pieter. Een bij­zon­der in­druk­wek­kende plech­tig­heid. In een lange stoet trokken de pelgrims vanaf de obelisk mid­den op het plein de Sint Pieter binnen waar het ka­the­drale koor en het pelgrims­koor ons ver­wel­kom­den met fees­te­lij­ke zang.

Mgr. Punt opende de bede­vaart en wees in zijn preek op het bij­zon­dere karakter van dit gebeuren: ver­bon­den­heid met elkaar en met God vier­den wij. Na de vie­ring, besloten met het Halleluja van Handel, was er gelegen­heid de Sint Pieter eens goed te bekijken.

Om 12.00 uur ston­den we na­tuur­lijk op het plein waar de paus het Regina Coeli bad en onder meer de pelgrims uit Am­ster­dam begroette. ’s Middags heb ik een groep uit Alkmaar en omge­ving gegidst rond Collosseum en San Clemente.

Al met al een dag met mooie erva­ringen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug