Arsacal
button
button
button
button


Dodenherdenking in Rome met prins Jaime

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 mei 2015 - 308 woorden

Maan­dag 4 mei was opnieuw een bij­zon­der mooie bede­vaarts­dag: een feeste­lijke Mis in de Sant’Ignazio en een indruk­wekkende doden­her­den­king in Trastevere.

De basiliek van Sant’Ignazio was geheel gevuld met Haar­lemse pelgrims voor de Mis met mgr. Van Burg­ste­den als hoofd­cele­brant.zijn rus­tig voorge­dragen preek bracht be­zin­ning op wat er echt toe doet. Het ka­the­drale koor en het Pelgrims­koor zorg­den weer voor een feeste­lijke opluis­tering van de vie­ring. Een 40tal kin­de­ren maakte gebruik van de kin­der­woord­dienst. Daarna werd een enorme groeps­foto gemaakt, die we vast wel terug zien in 'Samen Kerk'.

Na de lunch mocht ik een groep rondlei­den door Santa Maria Maggiore en San Pietro in Vinculi waar de Mozes van Miche­lan­ge­lo staat.

Om 18.45 uur begon de doden­her­den­king in de Santa Maria in Trastevere waarbij Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme, am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel, sprak en mgr. Jozef Punt een gebed deed voor de vrede en ter ge­dach­te­nis aan de slacht­offers. De ambas­sadeur heette alle pelgrims van harte welkom en combi­neerde per­soon­lijke ele­menten met de ver­schil­lende thema's van zijn toe­spraak, waardoor die de harten wist te raken.

Het ka­the­drale koor voerde onder meer het Requiem van Faure uit. Het was een indruk­wekkende avond. Tijdens de stilte hoor­den we zacht wat kreetjes van prinses Zita, het dochtertje van de am­bas­sa­deur. Dat maakte de stilte als het ware hoop­vol: bij de over­den­king van zoveel slacht­offers diende nieuw leven zich aan.

Daarna hebben we nog wat gegeten in een restaurant waar ook de tieners met veel plezier (zie foto) aan het eten waren.

(foto’s van o.a. Joost Hinfe­laar)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug