Arsacal
button
button
button
button


Jongeren op weg met de kracht van de Geest

Vormsel in Bussum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 mei 2015 - 252 woorden
De Mariakerk in Bussum voor de vormselviering
De Mariakerk in Bussum voor de vormselviering

Op zater­dag­avond 16 mei mocht ik het vormsel toedienen aan 24 jonge mensen in de Maria­kerk van Bussum, de meesten tieners, afkoms­tig uit wat nu de pa­ro­chie van de heilige Drieëenheid is (Naar­den en Bussum).

De afgelopen maan­den waren deze jon­ge­ren voor­be­reid door onder meer pastoor Carlos Fabril en kape­laan Maciej Sendecki om dit sacra­ment van de heilige Geest bewust te kunnen ont­van­gen.

In de homilie heb ik onder meer naar voren gebracht dat dit sacra­ment een teken is dat God met ieder van ons een plan en een bedoeling heeft, dat ons leven voor een bepaalde bestem­ming gegeven is en mooi en zin­vol kan zijn als wij dat doel wat God voor ons heeft weg gelegd weten te vin­den. We krijgen allemaal af en toe kleine of grotere tekentjes van God en het is be­lang­rijk dat we ervoor open staan om die te herkennen en de her­in­ne­ring daaraan vast te hou­den. Daarvoor heb je een open hart nodig, ergens het hart van een kind, omdat je in God je Vader hebt gekregen. Ik heb het geïnllustreerd aan de hand van een paar voor­beel­den en verhalen. Als we er voor open staan en een­vou­dig van hart zijn, kunnen we Gods hand in ons leven ont­dek­ken.

Na afloop van de vie­ring had de pa­ro­chie voor iedere vor­me­ling een fraai bronzen kruisje met daarop de nederdaling van de heilige Geest afge­beeld (uit­beel­ding van de woor­den bij het sterven van Jezus: “Hij gaf de Geest”).

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen!

Terug