Arsacal
button
button
button


Afscheid Mirjam Spruit van Geloofsopbouw bisdom Haarlem

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2015
Met de bisschoppen op de foto
Met de bisschoppen op de foto

Op woensdag 17 juni heeft drs. Mirjam Spruit-Borst afscheid genomen van de mede­werkers van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar zij dertien jaar lang aan ver­bonden was eerst als mede­wer­ker jongeren­pastoraat en sinds 2010 als staf­functionaris catechese en coördinator geloofs­opbouw. In die hoe­danigheid was zij onder meer verant­woorde­lijk voor de organisatie van de diocesane bede­vaart naar Rome.

Het was de vroegere hulp­bisschop mgr. Jan van Burgsteden die Mirjam Spruit naar het bisdom haalde.

Op 4 september aanstaande wordt een studiedag gehouden voor de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten van het bisdom rond het thema van missio­naire pastoraal waarvoor de priester dr. Christian Hennecke naar Neder­land komt. Aan het einde van die dag zal tevens afscheid genomen kunnen worden van Mirjam Spruit.

De afscheids­bijeenkomst op 17 juni was bedoeld voor de collega’s van het bisdom met wie zij deze jaren heeft samen­gewerkt. Met een korte toespraak heb ik haar verdiensten voor het bisdom geschetst en Mirjam voor haar inzet bedankt. Natuurlijk kwam daarbij de geslaagde bisdom­bede­vaart naar Rome, begin mei van dit jaar, aan de orde.

Mgr. Punt reikt de Bavopenning uit
Mgr. Punt reikt de Bavopenning uit

Daarna reikte de bisschop haar de Bavo­penning uit en over­handigde enkele geschenken waaronder een beeldje van O.L. Vrouw ter Nood. Kerk­musicus Bert Stolwijk bracht met de aanwezigen daarna een lied ten gehore, waarna Mirjam een dankwoord sprak. We zullen haar missen, maar ieder heeft begrip voor haar stap, die haar werk biedt meer in nabijheid van haar woonadres. Zij zal in dienst treden bij het Centrum voor Parochie­spiritua­liteit van de Sacra­men­tij­nen.

Tenslotte werden enkele filmpjes getoond van de bisdom­bede­vaart.

Terug