Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Mirjam Spruit van Geloofsopbouw bisdom Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2015 - 292 woorden
Met de bisschoppen op de foto
Met de bisschoppen op de foto

Op woens­dag 17 juni heeft drs. Mirjam Spruit-Borst afscheid geno­men van de mede­werkers van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waar zij der­tien jaar lang aan verbon­den was eerst als mede­wer­ker jon­ge­ren­pas­to­raat en sinds 2010 als staf­functiona­ris catechese en coördinator geloofs­opbouw. In die hoe­danig­heid was zij onder meer verant­woorde­lijk voor de organi­sa­tie van de dio­ce­sane bede­vaart naar Rome.

Het was de vroe­gere hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den die Mirjam Spruit naar het bisdom haalde.

Op 4 sep­tem­ber aanstaande wordt een studie­dag gehou­den voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom rond het thema van missio­naire pas­to­raal waarvoor de pries­ter dr. Christian Hennecke naar Neder­land komt. Aan het einde van die dag zal tevens afscheid geno­men kunnen wor­den van Mirjam Spruit.

De afscheids­bij­een­komst op 17 juni was bedoeld voor de collega’s van het bisdom met wie zij deze jaren heeft samen­gewerkt. Met een korte toe­spraak heb ik haar ver­diensten voor het bisdom geschetst en Mirjam voor haar inzet bedankt. Na­tuur­lijk kwam daarbij de geslaagde bisdom­bede­vaart naar Rome, begin mei van dit jaar, aan de orde.

Mgr. Punt reikt de Bavopenning uit
Mgr. Punt reikt de Bavopen­ning uit

Daarna reikte de bis­schop haar de Bavo­pen­ning uit en over­han­digde enkele geschenken waar­on­der een beeldje van O.L. Vrouw ter Nood. Kerk­musicus Bert Stolwijk bracht met de aanwe­zigen daarna een lied ten gehore, waarna Mirjam een dank­woord sprak. We zullen haar missen, maar ieder heeft begrip voor haar stap, die haar werk biedt meer in nabij­heid van haar woon­a­dres. Zij zal in dienst tre­den bij het Centrum voor Pa­ro­chie­spiritua­liteit van de Sacra­men­tijnen.

Tenslotte wer­den enkele filmpjes getoond van de bisdom­bede­vaart.

Terug