Arsacal
button
button
button
button


Retraite en vakantie...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 juli 2015 - 321 woorden
Een goede ondersteuning bij het komende jaar van de Barmhartigheid!
Een goede ondersteuning bij het komende jaar van de Barmhartigheid!

De tijd voor vakanties is intussen wel aangebroken en ik wens ie­der­een een goede en veilige reis toe en hoop dat de vakantie ie­der­een gees­te­lijk doet uitrusten en nieuwe krachten geeft. Ook ik ga er even tussenuit voor retraite en vakantie (tot 14 au­gus­tus).

Maan­dag 27 juli begint mijn retraite die ik dit jaar zal hou­den in Chateauneuf de Galaure, de plaats waar Marthe Robin geleefd heeft en gestorven is. Deze vrouw kreeg de in­spi­ra­tie om samen met een pries­ter George Finet ge­meen­schappen te stichten, met als doel retraites te geven in retraite­hui­zen die Foyer de Charité wor­den genoemd. Ook in Neder­land, in Thorn, is een derge­lijke Foyer de charité. Marthe Robin kreeg op zes­tien­ja­rige leef­tijd chro­nische hersenvliesonste­king waardoor zij gelei­de­lijk verland raakte en haar gezichts­ver­mo­gen verloor. Ieder vrij­dag doorleefde zij het lij­den van Christus in haar halfduistere kamertje. In 1981 is zij gestorven. Vorig jaar verklaarde paus Fran­cis­cus haar deug­den heldhaf­tig, een stap in het zalig­ver­kla­rings­pro­ces.

Na de retraite heb ik twee dagen over voor een kleine pelgrimage naar La Salette, waar ik wellicht later nog iets meer over zal ver­tellen.

Daarna begint de pries­ter­va­kan­tie die jaar­lijks wordt geor­ga­ni­seerd vanuit De Tilten­berg. Met een groep pries­ters - iedere pries­ter kan daaraan meedoen - gaan we negen dagen naar Paray-Le-Monial. Dat is een bede­vaart­plaats ter ere van het heilig Hart van Jezus en van de heilige Margareta Maria Alacoque die daar haar visoenen van het heilig Hart kreeg. Na­tuur­lijk is dat een goede voor­be­rei­ding op het aanstaande jaar van de barm­har­tig­heid. Daarom wordt hiernaast nog maar eens het boekje afge­beeld van de Jezuiet Ottavio de Bertolis dat vorig jaar al door De Tilten­berg is uitge­ge­ven. De barm­har­tig­heid van Jezus' Hart is een typische devotie van de JezuIeten. Toch zijn deze dagen geen bede­vaart of retraite maar echt vakantie en zullen we vanuit dit stadje ook allerlei uitstapjes maken. Maar de ge­za­men­lijke Missen vieren we zo in ieder geval op een bij­zon­dere plaats!

Terug