Arsacal
button
button
button
button


REA Bisdom op ‘Kerkenpad’

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 september 2015 - 177 woorden
In de St. Bonifatisukerk (1) en bij de toelichting in de pastorie (2)
In de St. Bonifatisukerk (1) en bij de toelichting in de pastorie (2)

De Raad voor Eco­no­mische Aange­legen­heden (REA), die de bis­schop adviseert in finan­cieel-eco­no­mische aange­legen­heden, ging op de eerste sep­tem­ber­dag op (jaar­lijks) kerkenpad: een werk­be­zoek aan bouw­kun­dige en andere projecten in het bisdom die lopen of gelopen hebben en aan andere belang­rijke lokaties om zich op de hoogte te stellen van de vragen en uit­dagingen waar het bisdom voor staat. En er werd dit jaar in eigen kring afscheid geno­men van oud-bisdom-econoom drs. E. Duijsens.

De reguliere ver­ga­derng werd gehou­den in De Tilten­berg, die verschil­lende REA-leden nog niet had­den kunnen bezoeken. Na een rond­lei­ding en lunch ver­trok­ken de REA-leden naar Zaan­dam om de St. Boni­fa­tius­kerk te bekijken, waar een nieuwe vloer wordt gelegd in de kerk, die twee jaar gele­den poltseling moest wor­den gesloten van­wege de bouw­kun­dige situatie. De REA kreeg een toe­lich­ting van pastoor Fl. Bun­scho­ten, terzijde gestaan door pastoor Goedhart en een lid van het kerk­bestuur en het bouw­team (zie foto)).

Terug