Arsacal
button
button
button


Week van het Katholiek Onderwijs 2015 – Kiezen voor elkaar

9-13 november

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 17 september 2015
Week van het Katholiek Onderwijs 2015 – Kiezen voor elkaar

Van 9 t/m 13 november 2015 heeft voor de tweede keer de Week van het katholiek onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs?

Het les­ma­te­riaal voor deze week wordt binnenkort naar de scholen gestuurd.

In week 38 ontvangen alle (mede-)katholieke scholen in het primair en voortgezet onderwijs lessuggesties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd.

Dit jaar verwacht de Neder­landse Katholieke Schoolraad op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen zullen zoveel mogelijk in beeld worden gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bijeenkomsten geor­ga­ni­seerd worden rond het thema.

De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaar­schap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te onder­steunen, stimuleren en bevorderen.

Doet u mee? Laat het ons weten. Neem contact op met Nico Dullemans (06-53817241) of Gerrit-Jan Meulenbeld (06-27057295) of mail naar info@nksr.nl

We zijn ook erg benieuwd wat ‘kiezen voor elkaar’ voor uw school betekent. Maak een kort verhaal of filmpje en wordt deel van de digitale estafette in de Week van het katholiek onderwijs.

De leden van de NKSR zijn:

  • AOb/Sint Bonaventura;
  • Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs;
  • KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs;
  • CNV Onderwijs;
  • Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding;
  • VKLO, Vereniging Katholieke Leraren­oplei­ding;
  • NKO, Neder­landse ouder­ver­eni­ging Katholiek Onderwijs;
  • VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst;
  • Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Terug