Arsacal
button
button
button
button


24 Uur van gebed voor de Gezinssynode

Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 september 2015 - 146 woorden
Zondag begint de gezinssynode in de Sint Pieter
Zondag begint de gezinssynode in de Sint Pieter

Het Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood or­ga­ni­seert van vrij­dag 2 ok­to­ber 15.00 uur tot zater­dag 3 ok­to­ber 15.00 uur 24 UUR VAN GEBED om zegen te vragen over de gezins­synode die op 4 ok­to­ber in Rome begint.

Doet u mee?

Pro­gram­ma:

Vrij­dag 2 ok­to­ber:

15.00 uur: Uitstelling van het Aller­hei­ligst Sacra­ment en Rozen­hoedje van de god­de­lijke Barm­har­tig­heid

Vanaf 16.00 uur: Aanbid­ding, op ieder heel uur wordt hardop een rozen­hoedje gebe­den

Zater­dag 3 ok­to­ber:

12.00 uur: H. Mis (bede­vaart­groep uit Heems­kerk) (even vóór 12.00 terug­plaat­sing van het H. Sacra­ment)

13.00 uur: weer Uitstelling, rozen­hoedje en aanbid­ding

15.00 uur: Afsluitend rozen­hoedje van de god­de­lijke Barm­har­tig­heid

Plaats: Genade­ka­pel van het Hei­lig­dom

Schrijf u in om één uur te bid­den, over­dag of ’s nachts (’s nachts zullen er altijd minimaal 2 personen bid­den):

via zusters@olvter­nood.nl, of tele­fo­nisch via (06) 471 30 826. Graag met opgave van email­a­dres én tele­foon­num­mer.

Bid mee om zegen over de gezins­synode in Rome!

Terug