Arsacal
button
button
button


Kapittel bijeen op Bavo-feest

nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2015
Kapittel bijeen op Bavo-feest

Op de eerste zondag in oktober wordt in de Haarlemse kathedraal het Sint Bavo-feest gevierd, de heilige aan wie deze kerk is toegewijd. De hoogmis werd door de bisschop, mgr. dr. Jozef Punt, gecelebreerd, in de loop van de middag kwam het kapittel samen om de vespers te bidden, de res­tau­ra­tie­werk­zaam­heden en het nieuwe museum van de kathedrale basiliek te bezichtigen en samen de maaltijd te nuttigen.

Hoewel enkele kanun­niken ontbraken, leek het toch een goed moment om na afloop van de gezongen vespers een groepsfoto te maken voor het sacramentsaltaar.

De leden van het kapittel waren onder de indruk van het kathedraal museum, dat steeds meer bezoekers trekt, en van de res­tau­ra­tie­werk­zaam­heden die tot nu toe zijn uitgevoerd. Vlak voor Kerstmis zal de afscheiding die de kerk nu in tweeën deelt, worden weggehaald en wordt de hele kathedraal weer als eenheid zichtbaar. Daarna zullen nog wel enkele werkzaamheden moeten worden afgerond. Ook hopen we dat de gelden voor het laatste deel van de res­tau­ra­tie, dat de beide torens betreft, be­schik­baar komen.

Terug