Arsacal
button
button
button
button


Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “corona en kerk”

nieuws - dinsdag, 29 september 2020
Op dinsdag 29 september was de nieuw-gekozen priesterraad bij elkaar in het bisschopshuis voor de eerste vergadering. Onder de vele onderwerpen die ter sprake kwamen, was natuurlijk ook de corona-situatie waarin we ons nu bevinden. Veel parochies kampen met grote financiële tekorten en nog niet alle kerkgangers zijn terug.