Arsacal
button
button
button
button


Contact

Contact

Website van mgr. dr. Jan Hendriks, bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, voor­ma­lig titulair bis­schop van Arsacal.

“Quodcumque dixerit vobis, facite”
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”

  • Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks
    Leidse­vaart 146
    2014 HE  Haar­lem