Arsacal
button
button
button
button


Bisschopsring

Hulpbisschop Jan Hendriks onder het portret van de door hem bewonderde concilievader mgr. Joannes van Dodewaard, bisschop van Haarlem (1960-1960)
Hulpbisschop Jan Hendriks onder het portret van de door hem bewonderde concilievader mgr. Joannes van Dodewaard, bisschop van Haarlem (1960-1960) (foto: RKK/Gerard Klaasen)
De ring van Mgr. Van Dodewaard
De ring van Mgr. Van Dodewaard
Ansichtkaart die mgr. Dodewaard vanuit Rome stuurde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
Ansichtkaart die mgr. Dodewaard vanuit Rome stuurde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie

Bij zijn bisschops-wijding heeft mgr. J. Hendriks de conciliering gekregen van mgr. dr. J.A.E. van Dodewaard (* 1913), die bisschop was van Haarlem van 1960-1966. Drie maanden na de afsluiting van het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) overleed hij plotseling op 9 maart 1966.

Mgr. Van Dodewaard werd aan het begin van het tweede Vaticaans concilie gekozen in de theologische commissie en was als zodanig relator voor delen van wat tenslotte ging heten: ‘de dogmatische constitutie over de goddelijke open­ba­ring Dei Verbum’. Dit betekent dat hij delen van de verschillende ontwerpteksten van dit document in de concilie-aula aan de daar verzamelde bis­schop­pen moest presenteren. Daarnaast hield mgr. Van Dodewaard tijdens het concilie een vijftal interventies.

Door zijn lidmaat­schap van de - tijdens het concilie zeer centrale - theologische commissie, moest de bisschop tussen de zittingsperioden van het concilie – die steeds in oktober en november plaatsvonden – vaak in Rome zijn, zoals het bijgaande kaartje getuigt dat hij aan zijn vicaris-generaal, mgr. C. van Trigt, stuurde. Mgr. Van Trigt moest bij afwezigheid van de bisschop het bestuur van het bisdom behartigen.

Mgr. Van Dodewaard heeft dus – meer dan de andere Nederlandse bis­schop­pen, behalve kardinaal B. Alfrink - een zeer belangrijke rol vervuld tijdens het concilie en zijn episcopaat viel bijna samen met deze kerk­ver­ga­dering.

Aan het einde van het tweede Vaticaans concilie, op 6 december 1965, deed paus Paulus VI aan de con­ci­lie­vaders – de bis­schop­pen die aan het concilie deelnamen – een gouden ring cadeau met een afbeelding van Christus, Petrus en Paulus. De ring die mgr. Van Dodewaard destijds ontving, zal dus nu worden gedragen door mgr. Hendriks, die sinds 1987 over dit concilie doceert en er een boek en verschillende artikelen over heeft gepubliceerd.