Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie

 

 

Woensdag 6 maart Aswoensdag

Vasten- en onthoudingsdag

10.30 uur: overleg Kruisvaarders van Sint Jan

13.30 uur: Openen kruiswegwandeling in Volendam

19.30 uur: H. Mis, kathedraal

Donderdag 7 maart

19.00 uur: H. Vormsel­viering, H. Vincentius a Paolo, Volendam

Zaterdag 8 maart

11.00 uur Overleg Broeders van liefde, Haarlem

Zondag 10 maart

10.00 uur: H. Mis, Kathedraal (TV Mis)

12.30 uur: lezing Encycliek Laudato Sí aan begin van de Klimaatmars, Amsterdam

15.00 uur: H. Mis, La Vie, Zeewolde

Maandag 11 maart

13.15 uur: Ontmoeting met bestuur VKLO (Vereniging Katholieke Leraren­oplei­dingen), Den Bosch

Dinsdag 12 maart

10.30 uur Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Woensdag 13 maart (avond) tot vrijdag 15 maart:

11.30 uur: ontmoeting Stichting Het Begijnhof, Amsterdam

Europese ontmoeting katholiek onderwijs (Interculturele diaoloog), Brussel

Zaterdag 16 maart

Reünie Wereld­jonge­ren­dagen, Boomkerk

20.00 uur: Jongeren­pro­gramma Stille Omgang, Mozes en Aäron

21.30 uur: H. Mis Stille Omgang voor Westfriese bedevaart, St. Nicolaas­basi­liek

Zondag 17 maart

Maandag 18 maart

9.20 uur: Inhaalcolleges Seminarie, Heiloo

20.00 uur: Woord­viering Neocatechumenale gemeen­schap Uithoorn

Dinsdag 19 maart

19.00 uur: H., Vormsel­viering, H. Mariakerk, Volendam

Woensdag 20 maart

Apos­to­lische Visitatie

Donderdag 21 maart

16.45 uur: Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bisdom Haarlem, bisschopshuis

19.30 uur: Info-avond Missionary school

Vrijdag 22 maart

12.30 uur: Dagelijks bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad, Den Bosch

14.30 uur: Overleg met commissie identiteit CNV, Den Bosch

Zaterdag 23 maart

9.45 uur: H. Mis en opening besturen­cursus en lezing

12.30 uur: Uitreiken diploma's Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

Zondag 24 maart

10.00 uur: H. Mis en onthulling \engel kerstkapel, Kathedraal

14.30 uur: Acies­viering van het Marialegioen, Amsterdam

Maandag 25 maart

Apos­to­lische Visitatie

Dinsdag 26 maart

11.00 uur: Officium educationis (bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs)

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­dering Diocesaan Heiligdom, Heiloo

Woensdag 27 maart

Apos­to­lische visitatie

Donderdag 28 maart

19.30 uur: Parochie-ontmoeting H. Thomas van Aquino, Amsterdam

Vrijdag 29 maart

16.00 uur Cura Migratorum, Utrecht

Zaterdag 30 maart

Stille dag

Zondag 31 maart

10.30 uur: H. Mis heiligdom O.L. Vrouw ter Nood en vriendendag met lezing over Maria

Tevens: tienerdag bisdom Haarlem-Amsterdam

Maandag 1 april en dinsdag 2 april

Apos­to­lische Visitatie

Dinsdag 2 april

18.30 uur: Alpah­cursus, Beverwijk