Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring
    (met daaraan voor­af­gaand de H. Mis in de Tilten­berg om 9.30 uur)

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal:

 

Vrij­dag 31 mei

19.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Zater­dag 1 juni

15.00 uur: H. Vormsel , Oudorp

Zondag 2 juni - Sacra­ments­dag

11.15 uur: H. Mis en Sacra­ments­pro­ces­sie, O.L. Vrouwe­kerk, keizers­gracht, Am­ster­dam

19.00 uur: catechese over Maria in Jozephhuis

Maan­dag 3 juni

17.00 uur: ont­moe­ting en maal­tijd met de jonge pries­ters

Dins­dag 4 juni

Familie-uitstapje

Woens­dag 5 juni

Donder­dag 6 juni

16.00 uur: Personeels­bor­rel

17.30 uur: Concert Filippijnse ambassade

Vrij­dag 7 juni - Hoog­feest H. Hart van Jezus

10.00 uur: uit­vaart pastoor Henk Niesten

19.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Zater­dag 8 juni

10.15 uur: college ker­ke­lijke do­cu­menten, Boni­fa­tius­in­sti­tuut

13.00 uur: Gebeds­dag Vrouwe van alle volkeren, Heiloo

19.00 uur: H. Vormsel, Hilversum

Zondag 9 juni

10.00 uur: H. Vormsel, St. Bavo Heem­ste­de

Maan­dag 10 juni

09.00 uur: H. Mis ka­the­draal

11.00 uur: gesprek met groep pastoors in Nieuwe Niedorp

12.00 uur: H. Mis in Nieuwe Niedorp

16.00 uur: ver­ga­de­ring VKLO Online

20.00 uur: Online ver­ga­de­ring bestuur Dio­ce­saan hei­lig­dom Heiloo

Dins­dag 11 juni

Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 12 juni

14.00 uur: Dekens­ver­ga­de­ring

Donder­dag 13 juni

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 14 juni

Zater­dag 15 juni

11.00 uur: Vormsel­vie­ring Blaricum

15.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring voor de gemeenshcappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Zondag 16 juni - Vader­dag

10.00 uur: H. Vormsel, Paulus­kerk, Am­ster­dam West

Maan­dag 17 juni

09.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Stille dag

Dins­dag 18 juni

Woens­dag 19 juni

14.30 uur: Ver­ga­de­ring Alge­meen bestuur NKSR

Donder­dag 20 juni

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

16.00 uur: Pries­ter­ont­moe­ting in Heiloo

Vrij­dag 21 juni

16.00 uur: Afscheid voor­zit­ter Onder­wijsraad

Zater­dag 22 juni

15.30 uur: Bavo­dag H. Mis

19.00 uur: Vormsel, Maria­kerk Heems­kerk

Zondag 23 juni

Sint Jans­pro­ces­sie Laren

Maan­dag 24 juni - Hoog­feest Johannes de Doper

10.30 uur: Focolare bij­een­komst bis­schop­pen

17.00 uur: deelname aan kapit­tel paters van de H. Geest

Dins­dag 25 juni

Woens­dag 26 juni

Donder­dag 27 juni

Vrij­dag 28 juni

Zater­dag 29 juni - Hoog­feest HH. Petrus en Paulus

Zondag 30 juni