Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie

 

 

Donderdag 8 november

13.00 uur: lunch ter afscheid van jhr. mr. St. van Weede

Vrijdag 9 november

11.00 uur: Dagelijks Bestuur van de NKSR

15.00 uur: overleg met Caritas van Hoorn

Zaterdag 10 november

11.00 uur: Lezing op conferentie Gebed en parochievernieuwing, Utrecht

14.00 uur: H. Mis (Engels­ta­lig) bij gelegenheid van de 23e verjaardag van El Sjaddai, Vredes­kerk Amsterdam

Zondag 11 november

11.30 uur Doop Casper Hastrich, Voorhout

Maandag 12 november

Voor­be­rei­den bis­schop­pen­ver­ga­dering

Dinsdag 13 november

Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Woensdag 14 november

11.00 uur: overleg met bisschop en stuur­groep Heiloo

14.00 uur: deelname aan wokfestijn caritas Purmerend

19.30 uur: Boek­pre­sen­ta­tie Sant’ Egidio, Amsterdam

Donderdag 15 november

16.30 uur: Overleg met bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bisdom Haarlem-Amsterdam

Vrijdag 16 november

Deelname aan tweede trainingsdag pastoors en kerk­bestuursleden in Heiloo

Deelname aan 100-jarig bestaan Sint Bonaventura

Zaterdag 17 november

12.00 uur: deelname aan de Diaken­wijding van Maciej Gradzki, receptie, bezoek aan Nieuwe Niedorp

Zondag 18 november

12.00 uur: H. Mis (Engels­ta­lig) All Saints parochie, Amsterdam Zuid Oost

15.00 uur: Opening Eettafel All Saints­parochie

19.30 uur: Toneelstuk De Ommezieners, Moeder van de Verlosser, Schalkwijk, Haarlem en deelname aan het caritas-evenment

Maandag 19 november

17.30 uur: Raad voor Economische Aangelegenheden, bisdom

Dinsdag 20 november

16.30 uur: Bestuurs­ver­ga­dering O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo, b.g.v. presentatie plannen tot ont­wik­ke­ling van het heiligdom

Woensdag 21 november

Stille Dag

Donderdag 22 november

16.00 uur: Cura Migratorum

Vrijdag 23 november

19.00 uur: H. Mis met aan­stel­ling van buitengewone bedienaars H. Communie, kapel bisschopshuis

Zaterdag 24 november

09.45 uur: Eucha­ris­tie­viering en daarna lezing voor de besturen­cursus

17.15 uur: Colleges St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

Zondag 25 november

11.00 uur: Eucha­ris­tie­viering parochiekerk Overveen

deelname afscheids­re­cep­tie van Hein Jan van Ogtrop als plebaan

Maandag 26 november

Uitzending radio Maria

10.00 uur Overleg met KSBW

Dinsdag 27 november

11.00 uur: Officum educationis (bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs Nederland)

17.30 uur: overleg stichting kathedrale basiliek sint bavo

Woensdag 28 november

10.00 uur: sessie kerkelijke rechtbank

18.30 uur: inleiding voor de Alpha­cursus Heerhugowaard centrum

Donderdag 29 november

15.00 uur: Algemeen bestuur NKSR