Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

Woens­dag 14 sep­tem­ber

11.00 uur: afscheid van het bisdom van Jolanda Smits-Van Schaik

14.00 uur: overleg met VKLO

16.00 uur: Dage­lijks bestuur NKSR

18.00 uur: kennis­ma­ken met de vor­me­lin­gen in Heems­kerk

Donder­dag 15 sep­tem­ber

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

19.00 uur: H. Mis in de kapel van de Tilten­berg met de kan­di­da­ten voor het per­ma­nent dia­ko­naat

Vrij­dag 16 sep­tem­ber

14.00 uur: dage­lijks bestuur NKSR

19.00 uur: avond­wake Dick Verbakel, Delft

Zater­dag 17 sep­tem­ber

09.30 uur: Eucha­ris­tie In­spi­ra­tie­dag Caritas, Heiloo

17.00 uur: Evensong ter ge­dach­te­nis van Koningin Elizabeth II, St. Nicolaas­basi­liek, Am­ster­dam

Zondag 18 sep­tem­ber

10.30 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring in Santpoort b.g.v. 90-jarig bestaan van de kerk

Maan­dag 19 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis in de ka­the­draal

13.00 uur: Yad Vashem uit­rei­king aan kar­di­naal Johannes de Jong (posthuum)

Dins­dag 20 sep­tem­ber

10.30 uur: Prinsjes­dag­vie­ring in de Grote kerk, Den Haag (zo moge­lijk)

12.00 uur: Diaken­kring, Bischopshuis

17.00 uur: St. Gregorius­ver­eni­ging

Woens­dag 21 sep­tem­ber

11.00 uur: overleg bis­schop­pen inzake pries­ter­oplei­ding

Donder­dag 22 sep­tem­ber

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

19.00 uur: Doio­ce­sane Pas­to­rale Raad

Vrij­dag 23 sep­tem­ber

10.10 uur: colleges Semi­na­rie

12.00 uur: overleg bis­schop­pen Kans­fonds, Hilversum

18.00 uur: begin Stille Dag

Zater­dag 24 sep­tem­ber

stille dag

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel voor Aalsmeer en Hoorn in Aalsmeer

Zondag 25 sep­tem­ber

10.00 uur: in­stal­la­tie deken Samuel en Andrea Geria als pastoor

15.00 uur: H. Mis b.g.v. het veer­tig­ja­rig huwe­lijk van Berend en Hannie Mink

Maan­dag 26 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

16.00 uur: Overleg bis­schop­pen met CDA

Dins­dag 27 sep­tem­ber

14.00 uur: Pries­ter­raad

Woens­dag 28 sep­tem­ber

Donder­dag 29 sep­tem­ber

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

14.00 uur Dekens­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 30 sep­tem­ber

11.10 uur: colleges semi­na­rie

16.00 uur: afscheids­col­lege dr. Bart koet