Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring (met daaraanvoor­af­gaand de H. Mis in de Tilten­berg om 9.30 uur)

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

NB de afspraken van 23-24 de­cem­ber heb ik helaas nog af moeten zeggen van­wege een po­si­tie­ve corona-test.

Vrij­dag 23 de­cem­ber

20.00 uur Nine Lessons and Carols, ka­the­draal

Zater­dag 24 de­cem­ber

18.00 uur: kerst­feest van de armen, Sant’ Egidio

20.00 uur: Eerste nachtmis, ka­the­draal

22.30 uur: Tweede Nachtmis, Ka­the­draal

Zondag 25 de­cem­ber - Hoog­feest van Kerst­mis

11.00 uur: Dagmis van Kerst­mis (TV Mis) LET OP! 11 UUR

Maan­dag 26 de­cem­ber - Tweede Kerst­dag

10.30 uur: H. Mis, bede­vaart­ka­pel, Heiloo

Dins­dag 27 de­cem­ber - Zater­dag 31 de­cem­ber

retraite

2023

Zondag 1 januari

10.00 uur H. Mis, De Goorn
Daarna: bezoek aan de kerst­ten­toon­stel­ling in H. Cunera­kerk, Nib­bix­woud

Maan­dag 2 januari

9.00 uur: H. Mis, Ka­the­draal

10.15 uur: Een bis­schop opent de week (Radio Maria)

Donder­dag 5 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bidom

Zondag 8 januari

10.30 uur: H. Mis, Sint Nicolaas­basi­liek, Am­ster­dam

Maan­dag 9 januari

9.00 uur: H. Mis, Ka­the­draal

13.00 uur tot ’s avonds: jaar­ge­sprekken met de se­mi­na­risten, Heiloo

Dins­dag 10 januari

20.00 uur: bespre­king stich­ting ka­the­drale basiliek en pa­ro­chie

Donder­dag 12 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

15.30 uur: deelname Nieuw­jaars­re­cep­tie provincie

Vrij­dag 13 januari

16.00 uur: Choral Evensong, Basiliek Am­ster­dam

17.00 uur: Nieuw­jaars­re­cep­tie bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en Militair Or­di­na­ri­aat

Zondag 15 januari

11.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring Familie­zon­dag en met de tieners die zich voor­be­rei­den op het H. Vormsel

Maan­dag 16 januari

9.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 17 januari

10.30 uur: Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Woens­dag 18 januari

10.00 uur: overleg gezins- en familie­pas­to­raat

Donder­dag 19 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

15.00 uur: Personeels­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 20 januari

10.00 uur: overleg met maronie­tische ge­meen­schap

15.00 uur: Bavo-ka­the­draal stuur­groep overleg

Zater­dag 21 januari

Stille dag

Zondag 22 januari

10.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring (TV Mis), Mozes en Aäron, Waterloo­plein Am­ster­dam

aan­slui­tend: wan­de­ling en bezoek in het kader van de Dag voor het Jo­den­dom

Maan­dag 23 januari

9.00 uur: H. Mis, Ka­the­draal

Dins­dag 24 januari

10.00 uur: Juri­dische com­mis­sie

19.30 uur: Bestuur Dio­ce­saan Hei­lig­dom Heiloo

Woens­dag 25 januari

11.00 uur: Officium Edcuationis

Donder­dag 26 januari

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

15.00 uur: Overleg over The Mis­sio­na­ry School en Jon­ge­ren­pas­to­raat

19.00 uur: H. Eucha­ris­tie en inwij­ding icoon, semi­na­rie Nieuwe Niedorp

Vrij­dag 27 januari

15.00 uur: Oecu­me­nisch gepsrek met Orthodoxe chris­te­nen, Chemin Neuf, Oosterhout

Zater­dag 28 januari

17.00 uur: in­stal­la­tie deken van Am­ster­dam

Zondag 29 januari

10.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring ter afslui­ting van het jubileum­jaar van de H. Sebastianus­kerk in Ilpen­dam