Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie

 

Zaterdag 24 november

09.45 uur: Eucha­ris­tie­viering en daarna lezing voor de besturen­cursus

17.15 uur: Colleges St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

Zondag 25 november

11.00 uur: Eucha­ris­tie­viering parochiekerk Overveen

deelname afscheids­re­cep­tie van Hein Jan van Ogtrop als plebaan

Maandag 26 november

Uitzending radio Maria

10.00 uur Overleg Jon­ge­ren­pas­to­raat

Dinsdag 27 november

11.00 uur: Officum educationis (bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs Nederland)

17.30 uur: overleg stichting kathedrale basiliek sint bavo

20.00 uur: Ontmoeting Ambassadeurs WJD Panama

Woensdag 28 november

10.00 uur: sessie kerkelijke rechtbank

18.30 uur: inleiding voor de Alpha­cursus Heerhugowaard centrum

Donderdag 29 november

15.00 uur: Algemeen bestuur NKSR

18.30 uur: Ontmoeting met Fondsen die Missionary School onder­steunen

Vrijdag 30 november

15.00 uur: deelname aan tienjarig bestaan Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (Tiltenberg)

Zaterdag 1 december

11.00 uur: Opening Bijbeljaar van de parochies regio Franciscus (Haarlem Noord, Driehuis, Santpoort, IJmuiden, Velserbroek)

Zondag 2 december

10.30 uur: Televisiemis vanuit de Kathedraal

Maandag 3 december

10.00 uur: Dekens­ver­ga­dering

15.00 uur: bezoek aan de Ursulinen van bergen

20.00 uur: Woord­viering neocatechumenale Weg Naarden

 

Woensdag 5 december

10.00 uur: Dagelijks Bestuur Diocesaan heilidom Heiloo, Haarlem

Vrijdag 7 december

16.00 uur: H. Mis met tijdelijke professie van zr. Hanna, Casa Carmeli, Vogelenzang

Zaterdag 8 december

10.30 uur: Deelname aan bisschops­wijding mgr. Harrie Smeets, Roermond

19.00 uur: H. Mis b.g.v. 12,5 jarig priesterfeest van past. Ruben Torres en wijdingsgenoten

Zondag 9 december

9.00 uur Installatie pastorale team Heerhugowaard de Noord

Maandag 10 december: Begin week van het katholiek Onderwijs

Dinsdag 11 december

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Donderdag 13 december

14.30 uur: Kerk­bestuur H. Thomas van Aquino

Vrijdag 14 december

11.00 uur: Dagelijks bestuur NKSR

16.00 uur: deelname aan symposium Thomas­insti­tuut.

19.30 uur: Concert Missio ad gentes, Almere

Zaterdag 15 december

11.55 uur: Kerkelijke documenten Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

17.00 uur Evensong, Overveen

Daarna deelname aan kerstdiner jongeren, O.L. Vrouwekerk, Amsterdam

Zondag 16 december

9.00 uur: Installatie pastoraal team Tuitjenhorn

Maandag 17 december

\9.30 uur: inhaalcolleges seminarie

11.15 uur: ontmoeting met bestuur en Pastoraal team Den Helder

16.30 uur: Bestuur diocesaan heiligdom Heiloo

Dinsdag 18 december

10.00 uur: Personeels­ver­ga­dering bisdom

14.00 uur: ontmoeting en bespreking met St. Eloyp[arochie. Beverwijk

Woensdag 19 december

12.00 uur: Lunch met pastorale team van Haarlem, bisschopshuis