Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Van­wege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veran­derd is.

 

 

Woens­dag 8 sep­tem­ber Maria Geboorte

11.30 uur: H. Mis Ka­the­draal voor Diaken­kring

12.00 uur: deelname aan Diaken­kring

Donder­dag 9 sep­tem­ber

10.00 uur: Staf bisdom

Vrij­dag 10 sep­tem­ber

Studie­dag pas­to­rale krachten

Zater­dag 11 sep­tem­ber

11.00 uur: Vormsel­vie­ring op De Tilten­berg

13.30 uur: Viering 100-jarig bestaan Legioen van Maria, Eucha­ris­tie­vie­ring met Acies­vie­ring, O.L. Vrouwe­kerk, Am­ster­dam

Zondag 12 sep­tem­ber

10.00 uur: H. Mis, St. Bavo, Heem­ste­de

12.15 deelname aan afscheids­re­cep­tie past. Van Lent, Hoofd­dorp

16.00 uur: H. Mis bij gelegen­heid van de gezins­bede­vaart van het dekenaat Haar­lem, O.L.Vrouw ter Nood, Heiloo

Maan­dag 13 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 14 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

14.00 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 15 sep­tem­ber

14.00 uur: Ont­moe­ting met Huis voor de Pelgrim

15.30 uur: Overleg over ini­tia­tief "Walk for Homs"(ter ge­dach­te­nis aan pater Frans vd Lugt sj)

19.30 uur: Jon­ge­ren­plat­form bisdom

Donder­dag 16 sep­tem­ber

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 17 sep­tem­ber

07.30 uur: deelname aan Prinsjes­dagontbijt, Den Haag

11.00 uur: Dage­lijks­bestuur NKSR

18.00 uur: Afscheids­di­ner voor mgr. Punt van de bisdom staf

Zater­dag 18 sep­tem­ber

09.45 uur: Eucha­ris­tievieirng besturen­cur­sus, Heiloo

19.00 uur: Vormsel­vie­ring (Eucha­ris­tie) Warmen­hui­zen

Zondag 19 sep­tem­ber

10.00 uur: H. Vormsel­vie­ring H. Hart van Jezus, De Noord

Maan­dag­mid­dag t/m woens­dag: 20-22 sep­tem­ber

Bezoek aan Romevoor overleg

Donder­dag 23 sep­tem­ber

10.00 uur: staf bisdom

Vrij­dag 24 sep­tem­ber

11.00 uur Colleges canoniek recht, semi­na­rie

Zater­dag 25 sep­tem­ber

10.00 uur: Lezing bij dag voor de vluhc­telingen, 'Share the Jpourney', Sant’ Egidio, Mozes en Aäron, Am­ster­dam

15.30 uur: H. Mis en gesprek met vor­me­lin­gen (dekenaat Schagen), Ka­the­draal

Zondag 26 sep­tem­ber

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

12.00 uur: H. Doopsel, ka­the­draal, Luke en Liz Dekker

Maan­dag 27 sep­tem­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Woens­dag 29 sep­tem­ber

10.30 uur: Juri­dische com­mis­sie

18.30 uur: H. Mis Tilten­berg en gespreks­avond per­ma­nent diaken­kan­di­da­ten

Donder­dag 30 sep­tem­ber

10.00 uur: staf bisdom

14.00 uur: Pries­ter­raad

18.30 uur: lezing over Maria voor de associees van de Sacra­men­tijnen, Begijnhof, Am­ster­dam

Vrij­dag 1 ok­to­ber

11.00 uur: colleges semi­na­rie

Zater­dag 2 ok­to­ber

11.00 uur: kerk­be­stuur­ders­dag, Haar­lem, ka­the­draal

15.15 uur: college Sit Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 3 ok­to­ber

Maan­dag 4 ok­to­ber

Dins­dag 5 ok­to­ber

Woens­dag 6 ok­to­ber

Donder­dag 7 ok­to­ber

Vrij­dag 8 ok­to­ber

Zater­dag 9 ok­to­ber

Zondag 10 ok­to­ber

10.00 uur: H. Mis b.g.v. het feest van Sint Bavo, ka­the­draal. Tevens consecratie van het nieuwe altaar

Maan­dag 11 ok­to­ber

Dins­dag 12 ok­to­ber

Woens­dag 13 ok­to­ber

Donder­dag 14 ok­to­ber

Vrij­dag 15 ok­to­ber

Zater­dag 16 ok­to­ber

Zondag 17 ok­to­ber

Maan­dag 18 ok­to­ber

Dins­dag 19 ok­to­ber

Woens­dag 20 ok­to­ber

Donder­dag 21 ok­to­ber

Vrij­dag 22 ok­to­ber

Zater­dag 23 ok­to­ber

Zondag 24 ok­to­ber

Maan­dag 25 ok­to­ber

Dins­dag 26 ok­to­ber

Woens­dag 27 ok­to­ber

Donder­dag 28 ok­to­ber

Vrij­dag 29 ok­to­ber

Zater­dag 30 ok­to­ber

Zondag 31 ok­to­ber