Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Zater­dag 17 ok­to­ber

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel, Hoofd­dorp

Zondag 18 ok­to­ber

11.00 uur: H. Mis, O.L. Vrouw Rozen­krans, Obrecht­kerk, Am­ster­dam

Mana­dag 19 ok­to­ber

stille dag

Dins­dag 20 ok­to­ber

11.30 uur: aan­stel­ling tot acoliet diakenkandidaat, kapel Tilten­berg

14.00 uur: Jon­ge­ren­pas­to­raat overleg

15.30 uur: ontmoeitng met proviciaal Spiri­tijnen

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­de­ring Hei­lig­dom Heiloo

Donder­dag 22 ok­to­ber

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

16.00 uur: Opname voor verus Iden­ti­teits­dag

Vrij­dag 23 ok­to­ber

09.20 uur: Colleges semi­na­rie

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring met Vormsel, Nib­bix­woud

Zater­dag 24 ok­to­ber

14.00 uur: Bezoek aan Koptisch bisdom

15.00 uur: H. Vormsel ka­the­draal

19.00 uur: H. Vormsel, Uitgeest

Zondag 25 ok­to­ber

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal, TV Mis

Maan­dag 26 ok­to­ber

19.00 uur: H. Mis voor radio Maria (1 jaar in Heiloo)

Woens­dag 28 ok­to­ber

10.00 uur: Overleg Bavo-ka­the­draal

17.00 uur: ont­moe­ting met bestuur KSBW

Donder­dag 29 ok­to­ber

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

14.30 uur: ont­moe­ting met wie in de pas­to­raal is aan­ge­steld in dekenaat Gooimeer, Naar­den

Vrij­dag 30 ok­to­ber

09.20 uur: colleges semi­na­rie

12.45 uur: kennis­ma­kingslunch met com­mis­sa­ris van de Koning en burge­mees­ter

Zater­dag 31 ok­to­ber

11.00 uur: Pries­ter­wij­ding Bert Glorie in de ka­the­draal (dus niet in Heiloo!)

’s mid­dags bezoek aan reunie tiener­kamp Break Out, Heiloo

19.00 uur: H. Vormsel , eucha­ris­tie Vitus­kerk, Hilversum

Zondag 1 no­vem­ber Aller­hei­ligen

10.00 uur: H. Mis, Ka­the­draal

Maan­dag 2 no­vem­ber

14.30 uur: ont­moe­ting met PKN, Am­ster­dam

Woens­dag 4 no­vem­ber

Verus iden­ti­teits­dag