Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veranderd is.

 

Maan­dag 5 april Tweede Paas­dag

10.30 uur: diaken­wij­ding Wim Zurlohe, Bo­ven­karspel

Dins­dag 6 april

10.30 uur: Jon­ge­ren­pas­to­raat overleg

15.30 uur: Gezins­pas­to­raat­over­leg

Woens­dag 7 april

Donder­dag 8 april

9.00 uur: H. Mis, Ka­the­draal

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

15.30 uur: Opname "teasers" voor het pro­gram­ma "Geloof in geluk" van de ka­the­draal

17.00 uur: gesprek met Katho­liek Nieuws­blad

Vrij­dag 9 april

Zater­dag 10 april

Zondag 11 april BARMHARTIGHEIDSZONDAG BELOKEN PASEN

10.00 uur H. Mis en Altaar­wij­ding ka­the­draal

15.00 uur: Engels­ta­lige vie­ring Barm­har­tig­heids­zon­dag (Divine Mercy feast): SAdoration and H. Eucha­rist

Maan­dag 12 april

Dins­dag 13 april

10.30 uur Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 14 april

14.00 uur: Pries­ter­raad

Donder­dag 15 april

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 16 april

13.00 uur: overleg pries­ter­oplei­ding

14.30 uur: bespre­king jaarpgro­gram­ma "geloven in Geluk" van de Ka­the­draal

Zater­dag 17 april

Stille dag

Zondag 18 april

Maan­dag 19 april

Dins­dag 20 april

10.30 uur: Opname woord van de bis­schop

14.00 uur: deelname aan Konings­dag­le­zing

Woens­dag 21 april

11.00 uur: dage­lijks bestuur NKSR

19.30 uur: bij­een­komst per­ma­nent diaken­kan­di­da­ten (via Teams)

Donder­dag 22 april

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 23 april

Zater­dag 24 april

Zondag 25 april

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

14.30 uur: Speeddaten met kloosters, roe­pingen­pas­to­raat

Maan­dag 26 april

Dins­dag 27 april

9.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Woens­dag 28 april

12.00 uur: Diaken­kring, bis­schops­huis

Donder­dag 29 april

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 30 april

Zater­dag 1 mei

12.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring O.L. Vrouw ter Nood

Woens­dag 6 januari
Donder­dag 7 januari
Vrij­dag 8 januari
Zater­dag 9 januari
Zondag 10 januari
Maan­dag 11 januari
Dins­dag 12 januari
Woens­dag 13 januari
Donder­dag 14 januari
Vrij­dag 15 januari
Zater­dag 16 januari
Zondag 17 januari
Maan­dag 18 januari
Dins­dag 19 januari
Woens­dag 20 januari
Donder­dag 21 januari
Vrij­dag 22 januari
Zater­dag 23 januari
Zondag 24 januari
Maan­dag 25 januari
Dins­dag 26 januari
Woens­dag 27 januari
Donder­dag 28 januari
Vrij­dag 29 januari
Zater­dag 30 januari
Zondag 31 januari