Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Zondag 2 januari Hoog­feest van de Open­ba­ring des Heren (Drie koningen)

10.00 uur: H. Mis Sint Jozef­kerk, Benne­broek

Maan­dag 3 januari

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

10.15 uur: Radio Maria: een bis­schop opent de week

Woens­dag 5 januari

10.00 uur: inter­view Cornelius­kerk Limmen voor glossy b.g.v. inwij­ding van de na de brand her­stelde kerk

Donder­dag 6 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

15.00 uur: overleg met per­ma­nente raad bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Zater­dag 8 januari

stille dag

Zondag 9 januari

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Maan­dag 10 januari

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 11 januari

mid­dag: jaar­lijkse gesprekken met de se­mi­na­risten in Heiloo

Woens­dag 12 januari

12.30 uur: bij­een­komst pries­ters en diakens dekenaat Purmerend (binnen de corona-regels)

Donder­dag 13 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

14.00 uur: Dage­lijks bestuur NKSR (digi­taal)

Vrij­dag 14 januari

14.30 uur: overleg jaar­pro­gramma ka­the­draal

Zondag 16 januari

10.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring in H. Christoforus­kerk te Schagen

Maan­dag 17 januari

09.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Dins­dag 18 januari

10.30 uur: bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 19 januari

11.00 uur: Officium Educationis

Donder­dag 20 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 21 januari

10.00 uur: kennis­ma­king met Retrouvaille

13.30 uur: bezoek aan Casa Migrante, Am­ster­dam

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel, St. Jan de Doper, Lange­dijk

Zater­dag 22 januari

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring met pre­sen­ta­tie van de vor­me­lin­gen, H. Maria, Sterre der Zee, Volen­dam

Zondag 23 januari

10.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring, afslui­ting jubileum­jaar, H. Sebastianus, Ilpen­dam

14.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring, O.L. Vrouw Geboorte, Uitgeest met in­stal­la­tie pastoor Ruben Torres

Maan­dag 24 januari

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 25 januari

10.00 uur: gesprek n.a.v. Houvast op School

14.00 uur: Com­mu­ni­ca­tie-overleg

16.00 uur: jaar­lijks overleg met SSKO (Steun­fonds Katho­liek Onderwsij)

20.00 uur: Meedenk­groep ka­the­draal (onder voorbehoud)

Woens­dag 26 januari

18.00 uur: bestuur Dio­ce­saan Hei­lig­dom Heiloo

Dnder­dag 27 januari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 28 januari

10.00 uur: Kennis­ma­king Hogar de la Madre

13.30 uur: Bij­een­komst Huis van de Pelgrim (onder voorbehoud), Heiloo