Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring (nu tele­fo­nisch)

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream) of in de St. Vitus­kerk te Hilversum (web­si­te KRO-NCRV).

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

Maan­dag 18 mei

18.00 uur: kerk­bestuur vredes­kerk

Dins­dag 19 mei

10.30 uur: Haar­lems Dagblad

14.00 uur: Overleg KVO (Katho­liek Vormings Onder­wijs)

Woens­dag 20 mei

14.00 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring (corona-maat­regelen)

Donder­dag 21 mei Hemel­vaart

10.30 uur: H. Mis ka­the­draal (live-stream)

Vrij­dag 22 mei

Stille dag

Zater­dag 23 mei

Zondag 24 mei