Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring
    (met daaraan voor­af­gaand de H. Mis in de Tilten­berg om 9.30 uur)

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie, soms in de ka­the­draal:

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal:

Dins­dag 2 mei Kerk­wij­ding van de ka­the­draal

16.30 uur: Kapit­tel

19.00 uur: H. Mis i.v.m. Kerk­wij­ding Ka­the­draal (125 jaar)

Woens­dag 3 mei

11.00 uur: uit­vaart pastoor Michele Costa, Maria­kerk, Bussum

Middag: bezoek aan sessie van Thaesis, Tilten­berg

18.30 uur: Bezoek van en heilige Mis met Eritrese pries­ters, kahtedraal

Donder­dag 4 mei

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

Zater­dag 6 mei

12.00 uur: H. Mis Bede­vaart­ka­pel Heiloo, bede­vaart eerste zater­dag­vie­ring

Zondag 7 mei

09.30 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel, H. Hart van Jezus, De Noord (Heer­hu­go­waard)

Maan­dag 8 mei

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 9 mei

10.30 uur: Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Den Bosch

Woens­dag 10 mei

Donder­dag 11 mei

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

19.30 uur: bestuurs­ver­ga­de­ring Heiloo

Vrij­dag 12 mei

16.00 uur: Afscheid Anneke van Assema van bisdom (48 jaar voor het bisdom gewerkt!)

Zater­dag 13 mei

13.30 uur: besturen­dag PCI's in Heiloo

19.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring en H. Vormsel, Sterre der Zee, Zeewolde

zon­dag 14 mei

15.00 uur: con­ce­le­bra­tie bij 55e ver­jaar­dag Sant’ Egidio

Maan­dag 15 mei

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Dins­dag 16 mei

18.30 uur: Alpha­cur­sus, Beverwijk, Apostel­kerk

Woens­dag 17 mei

19.00 uur: H. Mis, tiener­kamp, Heiloo

Donder­dag 18 mei Hemel­vaarts­dag

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Vrijw­dag 19 mei

stille dag

Zater­dag 20 mei

18.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring met H. Vormsel voor Noordkop, 't Zand

Zondag 21 mei

10.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring met H. Vormsel, Edam

Maan­dag 22 mei

09.00 uur: H. Mis, Ka­the­draal

Dins­dag 23 mei

11.00 uur: Officium Educationis (Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den onder­wijs), Utrecht SRKK

Woens­dag 24 mei

14.30 uur: Dage­lijks bestuur NKSR

Donder­dag 25 mei

10.00 uur: staf bisdom

14.00 uur: afspraak Vas­ten­ac­tie

Zater­dag 27 mei O.L. Vrouw ter Nood

11.00 uur: H. Mis met H. Vormsel en pro­ces­sie, Dioc. jhei­lig­dom Heiloo

Zondag 28 mei Pink­ste­ren

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

13.00 uur: H. Vormsel, Spaanse pa­ro­chie, H. Nicolaas­basi­liek Am­ster­dam

Maan­dag 29 mei Maria, moe­der van de Kerk, 2e Pinkster­dag

11.15 uur: H. Vormsel De Dries Stromen, Am­ster­dam-zuid

Woens­dag 31 mei

17.00 uur: overleg met KSBW

Donder­dag 1 juni

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 2 juni

Zater­dag 3 juni

Zondag 4 juni

Maan­dag 5 juni

Dins­dag 6 juni

Woens­dag 7 juni

Donder­dag 8 juni

Vrij­dag 9 juni

Zater­dag 10 juni

Zondag 11 juni

Maan­dag 12 juni

Dins­dag 13 juni

Woens­dag 14 juni

Donder­dag 15 juni

Vrij­dag 16 juni

Zater­dag 17 juni

Zondag 18 juni

Maan­dag 19 juni

Dins­dag 20 juni

Woens­dag 21 juni

Donder­dag 22 juni

Vrij­dag 23 juni

Zater­dag 24 juni

Zondag 25 juni

Maan­dag 26 juni

Dins­dag 27 juni

Woens­dag 28 juni

Donder­dag 29 juni

Vrij­dag 30 juni