Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform Q&A

Een nieuw ini­tia­tief: Q&A’s (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) met mij of een andere inte­res­sante spreker. Dit is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de Q&A's over ver­schil­lende thema's zijn na­tuur­lijk voor ie­der­een inte­res­sant.

Volgende Q&A

De volgende Q&A sessie staat gepland op zon­dag 24 mei vanaf 16.00 uur. Het thema is dan ‘Kerk­va­ders’. Waarom heten ze zo en wat hebben we er nu aan in deze tijd? Mgr. Hendriks geeft uitleg en zoomt in op een aantal bekende vaders uit het vroege Chris­ten­dom! Vragen kunnen wor­den gesteld door te appen naar 06-23 43 60 49.

Vrij­dag 8 mei - Christen zijn in corona­tijd