Arsacal
button
button
button
button


Stil, aan de voeten van Jezus...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 juli 2022 - 307 woorden
Kruis in het park van de Foyer de Charité
Kruis in het park van de Foyer de Charité
Foyer de Charité
Foyer de Charité
kapel van de Foyer
kapel van de Foyer

De afgelopen week was ik op retraite in de Foyer de Charité, intussen voor mij een ver­trouwde plaats. Een retraite is stilte, inkeer, ruimte om niet op het ritme van een agenda of van drukke deadlines te leven, maar op het ritme van de heilige Geest.
Deze zon­dag horen we daarover: Maria zit aan de voeten van de Heer, terwijl Martha druk rondrent...

Gees­te­lij­ke Oefe­ningen

De pries­ter­re­traite is na het over­lij­den van pater Gerard Wilkens in 2021 over­ge­no­men door pater Ward Biemans s.J., die ook spi­ri­tu­aal is van het semi­na­rie en docent aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Hij is bij­zon­der goed thuis in de Gees­te­lij­ke oefe­ningen van de H. Ignatius van Loyola en een vrien­de­lijk en toe­gan­ke­lijk pries­ter, die weet te luis­te­ren. Dat zijn na­tuur­lijk be­lang­rijke kwali­teiten voor een gees­te­lijk leidsman.

De Foyer

De Foyer de Charité in Thorn, bestaat al 45 jaar, waar­van 41 jaar op deze plaats. Dankzij de leden van de Foyer en mensen die komen helpen ("hulpvrien­den") en tege­lijk genieten van de sfeer in dit oord, is het moge­lijk dit huis in een "gezins­sfeer" en laag­drem­pe­lig een plaats te laten zijn waar mensen God kunnen ont­moe­ten en kunnen groeien als mens en als christen. En het is inder­daad nodig dat we af en toe afstand nemen van de wereld die zich aan ons opd­ringt met haar seculari­teit, indi­vi­dua­lis­me, selectieve veront­waar­diging, ongeloof.

De Foyer bevindt zich op een mooi terrein en de Foyerle­den en hulpvrien­den onder­hou­den een fraai park rond het complex, dat ieder jaar mooier lijkt te wor­den.

Op retraite?

Voor wie deze retraite heeft gemist, maar toch nog graag wil gaan: er zijn meer moge­lijk­he­den, kijk daarvoor op Foyer de Charité "Marthe Robin" (foyer-thorn.nl)

En na­tuur­lijk zijn er ook in ons eigen hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood regel­ma­tig be­zin­nings- en retraite­da­gen: Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo (olvter­nood.nl).

Terug