Arsacal
button
button
button
button


Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Akte van Bekwaamheid”

nieuws - vrijdag, 10 november 2023
Diaken Wim Balk is de nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde voor basisonderwijs en Pabo's. Op Vrijdagmorgen 10 november vond in het bisschopshuis het overleg plaats waarin drs. Diederik Wienen zijn taken als gedelegeerde overdroeg.Een nieuwe methode voor levensbeschouwing op school
nieuws - maandag, 31 mei 2021
Maandagmiddag 31 mei had ik een ontmoeting met Liesbeth van Gool die met een team en in samenwerking met Berne educatie een methode Godsdienst/levensbeschouwing en burgerschapsontwikkeling voor scholen heeft gemaakt: "Hou vast op school".nieuws - woensdag, 22 mei 2019
Met regelmaat komen de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs bijeen in het "officium educationis". Ook woensdag 22 mei was het zover. In goede sfeer werd gesproken over onder meer de Week van het Katholiek Onderwijs, die in het najaar wordt gehouden, en de studiedag van de NKSR over burgerschapsvorming die op 18 september wordt gehouden.voor basisschoolleraren
nieuws - woensdag, 3 april 2019
Op woensdag 3 april was de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiedag van de Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (VKLO) in de Thomas More hogeschool in Rotterdam. Na de Algemene Leden Vergadering heb ik samen met de voorzitter, Taeke van de Akker, afspraken getekend rond de verstrekking van de Akte van Bekwaamheid.nieuws - woensdag, 18 februari 2015
Over de kennis­basis Godsdienst / levens­be­schouwing heb ik al eerder geschreven. Deze biedt hand­vatten om katholieke geloofs­inhoud door te geven op PABO's en basis­scholen vanuit een aantal belang­rijke invals­hoeken: contingentie, trans­cendentie en traditie: menselijke beperkt­heid, ervaring van wat en Wie ons over­stijgt en dat wij leven van wat ons doorge­geven wordt, zijn invalshoeken waarin geloofs­inhouden ter sprake kunnen komen. Achterin de kennis­basis worden de meest essentiële geloofs­inhouden genoemdvoor godsdienst/lkevensbeschouwing op PABO's
nieuws - vrijdag, 6 februari 2015
Op vrijdag 6 februari kreeg ik in Den Bosch voor de Sint Jan van het VKLO (Vereniging Katholieke Leraren­opleidingen) bestuur (Astrid Venes, Jan Heijmans ern Winfried Roelofs, bijge­staan door adviseur Jan Arts) het eerste exemplaar van de uitgave van de Kennis­basis Godsdienst / levens­beschouwing over­handigd, die door het werk van een project­groep tot stand is gekomen in overleg met de bisschoppen.