Arsacal
button
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Geen kerk van regeltjes?
Waarom is er eigenlijk kerkelijk recht?
gepubliceerd: vrijdag, 30 juni 2017
Op woensdag 21 juni vond in het parochie­centrum van de O.L. Vrouwe­kathedraal in Antwerpen een avond plaats over de reden en de achtergronden van het bestaan van canoniek (kerkelijk) recht, georga­ni­seerd door de Vereniging van katholieke juristen van België en Pro Petri Sede. Waarom is er eigenlijk canoniek recht? Moet de kerk geen gemeen­schap van liefde zijn in plaats van een kerk van regeltjes?


La direction spirituelle dans les séminaires
gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017
Le ministère de la direction spirituelle est très important. Tous les prêtres qui, d’une manière ou d’une autre, réalisent ce service, ont pu constater les fruits dans la vie du fidèle confié à leur soin. C’est vraiment un moyen efficace pour la formation de la vie spirituelle. Il est très bon que les fidèles sachent et voient que leurs prêtres, eux aussi, sont convaincus de la valeur de cet entretien avec un confrère et font usage de cet aide pour leur vie sacerdotale.


Herindeling van parochies en kerksluiting
Met het oog op een vitale Kerk
gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017
Het zal voor bijna iedereen wel duidelijk zijn dat het noodzakelijk is geworden parochies op te heffen of samen te voegen en bepaalde kerkgebouwen niet langer voor de eredienst te bestemmen. Dit is nodig geworden door de vergrijzing, het sterk terug gelopen aantal gelovigen dat aan de eredienst deelneemt en in samenhang daarmee de verminderde beschikbaarheid van financiële middelen. Toch is het van belang deze situatie niet slechts defensief te benaderen, als een “ krimpscenario” dat de Kerk steeds verder in een hoek drijft.


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop
gepubliceerd: zondag, 1 mei 2016
Het kerkelijk wetboek stelt dat wie uit schuldige nalatigheid op onwettige wijze een handeling van kerkelijke macht of bediening of taak stelt of nalaat met schade voor een ander, moet worden gestraft. Wie misbruik maakt van een taak of kerkelijke macht, moet eveneens worden gestraft naar gelang de ernst van zijn handelen of nalaten. Dat geldt voor ieder die kerkelijke verant­woorde­lijkheid draagt, ook voor een diocesane bisschop.


Het leergezag van paus en bisschoppen
gepubliceerd: zondag, 1 mei 2016
Wanneer is iets een geloofswaarheid, wanneer is een kerkelijke uitspraak 'onfeilbaar'? Toen in 1998 de Apostolische Brief "Ad tuendam fidem" verscheen, meenden velen dat het terrein van onfeilbare uitspraken werd uitgebreid. Zo bestaan er nogal eens misverstanden over onfeilbaarheid en de geloofswaarheden.
za, 23 apr 2016Disciplinaire maatregelen bij beschuldiging van seksueel misbruik
za, 23 apr 2016Een katholieke kerk onttrekken aan de eredienst
do, 21 apr 2016Peccato Manifesto
do, 21 apr 2016La Forma Straordinaria del Matrimonio
ma, 9 mrt 2015Een uitweg voor gescheidenen?
vr, 9 dec 2011Ontwikkelingen binnen de rota jurisprudentie
 
meer berichten vindt u in het archief