Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Hervorming huwelijksproces door paus Franciscus
Het Motu Proprio Mitis Iudex en vervolgdocumenten
gepubliceerd: woensdag, 30 mei 2018
Woensdag 30 mei heb ik een lezing gehouden voor de medewerkers van het Officialaat (kerkelijke rechtbank) van de bisdommen Utrecht, Rotterdam, Breda, Groningen-Leeuwarden en ’s-Her­to­gen­bosch over de her­vor­ming van het huwelijksproces die paus Franciscus in 2015 is begonnen. De tekst ervan vindt U hier.


Communie voor gemengd-gehuwden?
De handreiking van de Duitse bisschoppen en het antwoord van Rome
gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2018
De Duitse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft onlangs een pastorale handreiking samengesteld “über konfes­sions­verschiedene Ehen und eine gemeinsame Teilnahme an der Eucha­ris­tie”. Nadat een zevental Duitse bis­schop­pen hierover de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid had geraadpleegd, heeft Rome de Duitse bis­schop­pen te verstaan gegeven zoveel mogelijk eensgezind tot een regeling te komen.


Geen kerk van regeltjes?
Waarom is er eigenlijk kerkelijk recht?
gepubliceerd: vrijdag, 30 juni 2017
Op woensdag 21 juni vond in het parochie­cen­trum van de O.L. Vrouwe­kathe­draal in Antwerpen een avond plaats over de reden en de achtergronden van het bestaan van canoniek (kerkelijk) recht, georga­ni­seerd door de Vereniging van katholieke juristen van België en Pro Petri Sede. Waarom is er eigenlijk canoniek recht? Moet de kerk geen gemeen­schap van liefde zijn in plaats van een kerk van regeltjes?


La direction spirituelle dans les séminaires
gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017
Le ministère de la direction spirituelle est très important. Tous les prêtres qui, d’une manière ou d’une autre, réalisent ce service, ont pu constater les fruits dans la vie du fidèle confié à leur soin. C’est vraiment un moyen efficace pour la formation de la vie spirituelle. Il est très bon que les fidèles sachent et voient que leurs prêtres, eux aussi, sont convaincus de la valeur de cet entretien avec un confrère et font usage de cet aide pour leur vie sacerdotale.


Herindeling van parochies en kerksluiting
Met het oog op een vitale Kerk
gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017
Het zal voor bijna iedereen wel duidelijk zijn dat het noodzakelijk is geworden parochies op te heffen of samen te voegen en bepaalde kerk­ge­bouwen niet langer voor de eredienst te bestemmen. Dit is nodig geworden door de vergrijzing, het sterk terug gelopen aantal gelovigen dat aan de eredienst deelneemt en in samenhang daarmee de verminderde be­schik­baarheid van financiële middelen. Toch is het van belang deze situatie niet slechts defensief te benaderen, als een “ krimpscenario” dat de Kerk steeds verder in een hoek drijft.
zo, 1 mei 2016Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop
zo, 1 mei 2016Het leergezag van paus en bisschoppen
za, 23 apr 2016Disciplinaire maatregelen bij beschuldiging van seksueel misbruik
za, 23 apr 2016Een katholieke kerk onttrekken aan de eredienst
do, 21 apr 2016Peccato Manifesto
do, 21 apr 2016La Forma Straordinaria del Matrimonio
ma, 9 mrt 2015Een uitweg voor gescheidenen?
vr, 9 dec 2011Ontwikkelingen binnen de rota jurisprudentie
 
meer berichten vindt u in het archief